Suoraan sisältöön

Tekstiversio | Haku
Tietoa, ajankohtaisia asioita ja neuvontaa kaikille Jyväskylän nuorille
nuorten.jyvaskyla.fi » Nuorten Jyväskylä -hanke

Nuorten Jyväskylä -hanke

Nuorten Jyväskylä - nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämien Jyväskylässä - hanke toimii Jyväskylän nuorisopalvelujen alaisuudessa ja hankkeelle on saatu vuosittain haettavaa rahoitusta nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön valtionavustusosuudesta 31.5.2019 saakka. Hanke käynnistyi toukokuussa 2016 ja se on alusta saakka suunniteltu kolmen vuoden mittaiseksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda nuorille helposti saavutettavat ja -lähestyttävät tieto- ja neuvontatyön palvelut verkkoon, mobiilikäyttöön sekä fyysiseen tilaan. Tarkoituksena on luoda tunnettu, Nuorten Jyväskylä -nimellä toimiva palvelu ja hyviä käytänteitä, jotka parantavat tieto- ja neuvontatyön saavutettavuutta ja tarjoavat työkaluja nuorten kanssa työskentelevien arkeen.
Hankkeen kokoaikaisena projektityöntekijänä työskentelee Rita Suhonen ja pienemmällä tuntimäärällä Nuorten Jyväskylässä on mukana nuorisopalveluilta Esa Linna. Projektityöntekijä tekee myös yhteistyötä muiden nuorisopalvelujen työntekijöiden kanssa.

Nuorten Jyväskylän myötä halutaan tiivistää viestinnällistä yhteistyötä alueen muiden nuorisotoimijoiden kanssa ja koota näiden tahojen tarjoamaa toimintaa ja palveluita näkyväksi. Yksi konkreettinen esimerkki tällaisesta yhteityöstä on lasten ja nuorten kesätoiminnan koonti - Lomalokki.

Nuorten Jyväskylä palvelee tällä hetkellä verkkosivustona, sosiaalisen median kanavissa ja itsepalveluperiaatteella toimivana Tietopisteenä Veturitalleilla.
Nuori voi halutessaan saada henkilökohtaista neuvontaa joko kasvokkaisissa tapaamisissa, puhelimitse tai somessa esim. WhatsApp-viesteillä, Snapchatissa tai Discordissa.
Palvelun pääkohderyhmänä ovat 13-29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Lisäksi kohderyhmää ovat nuorten huoltajat sekä muut nuorten parissa työskentelevät.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kehitysideoita Nuorten Jyväskylä -hankkeet tai palvelun osalta, ole rohkeasti yhteydessä projektityöntekijä Rita Suhoseen.

..........

Kevään 2018 kyselytulokset

Nuorten Jyväskylä -hanke toteutti loppukeväästä 2018 verkkokyselyn, jolla selvitettiin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Nuorten Jyväskylän tunnettuutta, nuorten tiedontarpeita, tiedonhaun kanavia sekä kerättiin palautetta palvelun nettisivuista.

Kyselyn pääkohderyhmäksi oli määritelty 13-29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Tämän lisäksi vastaajiksi toivottiin myös nuorten huoltajia sekä nuorten parissa toimivia henkilöitä.

Kyselyraporttiin on koottu kyselyn kokonaistulokset ja eritelty jonkin verran eri ikäryhmien antamia vastauksia. Katso kyselyraportti.

Rita Suhonen
050 320 5933 (myös WhatsApp)
rita.suhonen(a)jkl.fi

Esa Linna
040 556 8726 (myös WhatsApp)
esa.linna(a)jkl.fi

Instagram
Facebook

Snapchat
Discord

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuun