Skip to main content
Image
Nuoret istuvat Veturitallien ulkoseinän vieressä

Kesätyö on hyvä tapa oppia työelämän pelisääntöjä, mutta tiettyjä perusasioita pitäisi olla hallussa jo kesätyötä aloittaessa:

 • Ole ajoissa. Työpaikalle ajoissa saapuminen jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien on ensiarvoisen tärkeää.
 • Poissaoloista on aina sovittava työpaikan käytäntöjen mukaisesti. Töistä ei voi olla pois ilman, että siitä on sovittu esihenkilön kanssa. Jos satut sairastumaan, niin soita heti aamulla työpaikallesi ja varmista tarvitsetko lääkärintodistuksen vai voiko esihenkilö myöntää sinulle sairaslomaa.
  Jos sinulla on tiedossa joku ennalta sovittu matka tai muu meno, kannattaa tämä ottaa puheeksi työpaikan kanssa jo ennen kesätyön aloitusta. Silloin on helpompi selvittää, onko sinun mahdollista olla tuo aika pois töistä ja voitko esimerkiksi korvata työpäivät jonain muuna ajankohtana.
 • Omat asiat hoidetaan taukojen aikana. Työpäivän aikana on tärkeää keskittyä töihin. Joillain aloilla se voi olla ihan turvallisuuskysymys. Oma puhelin kannattaa siis pitää poissa käsistä silloin, kun et ole tauolla.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijällä on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia työpaikalla. Näistä on säädetty työsopimuslaissa ja eri alojen työehtosopimuksissa. Sinulla on siis oikeuksia, joihin työnantajan pitää sitoutua. Vastapainona sinulla on velvollisuuksia, joihin sinun tulee sitoutua.

Työntekijän oikeudet

Työntekijän oikeuksiin kuuluvat muun muassa:

 • Saada työehtosopimuksen mukainen palkka​.
 • Saada perehdytys ja selkeät ohjeet työn tekemiseen.
 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö.
 • Yhdenvertainen ja ja tasa-arvoinen kohtelu.

Jos joku näistä asioista ei työpaikalla toteudu, se kannattaa ottaa asialliseen sävyyn puheeksi työpaikan esihenkilön tai oman ohjaajasi/perehdyttäjäsi kanssa. Esimerkiksi kunnollinen ohjeistus työtehtäviin ja laitteiden käyttöön on todella tärkeää, jotta töiden tekeminen on turvallista sinulle ja työkavereillesi.

Osa turvallista ja terveellistä työympäristöä on myös se, että saat pitää rauhassa työpäivään kuuluvat tauot. Taukojen pituus ja määrä vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkä työpäiväsi on ja mitä työtehtävää koskevassa työehtosopimuksessa on määritelty.

Ketään ei saa syrjiä työpaikalla iän, aseman, sukupuolen, ulkonäön, etnisen taustan tai muiden vastaavien ominaisuuksien vuoksi.

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijällä on myös velvollisuuksia työpaikalla. Sinun velvollisuutesi työntekijänä on muun muassa:

 • Tehdä työ huolellisesti.
 • Noudattaa sovittuja työaikoja ja ohjeita.
 • Toimia työnantajan edun mukaisesti.
 • Salassapitovelvollisuus

Koska työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa eli korvausta työhön käytetystä ajasta, on työaika varattu vain työnantajan osoittamien töiden tekemiseen. Työajalla ei siis voi tehdä omia juttujaan ja myös oma puhelin on hyvää pitää poissa työaikana. Huolellisesti tehty työ on sinun käyntikorttisi, joka voi auttaa saamaan myöhemmin lisää töitä.

Työpaikalla tulee olla ajoissa eikä töistä lähdetä ennen työajan päättymistä, ellei asiasta ole erikseen sovittu työnantajan kanssa jotain poikkeusta. Myös ohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta työympäristö säilyy turvallisena sinulle ja muille.

Työnantajan edun mukainen toiminta on esimerkiksi sitä, että työntekijä käyttää materiaaleja ohjeistusten mukaan eikä liikaa, työnantajaa ei haukuta julkisesti ja työaikana keskitytään töiden tekemiseen. 

Salassapitovelvollisuutta tulee noudattaa tiukasti. Se tarkoittaa, että vaikkapa kaupan kassatyöntekijä ei saa kertoa, ketä on käynyt asiakkaana. Yleensä yrityksen käyttämistä järjestelmistä tai laitteista ei saa myöskään jakaa tietoa työpaikan ulkopuolella. Salassapidettävät asiat käydään usein perehdytyksessä läpi.

Lähde: Työsuojelu.fi - Oikeudet ja velvollisuudet työssä