Hyppää pääsisältöön

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus. Sopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena. Tehdystä työstä työntekijä saa palkkaa tai muuta vastiketta. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka laki ei sitä edellytä. Kun sopimus on kirjallinen, on mahdollisessa riitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa tulikaan sovittua.

Työntekijän on hyvä tietää, mitä asioita sopimuksessa pitää olla. Kirjallinen työsopimus kannattaa lukea huolellisesti ennen allekirjoittamista. Voit katsoa sopimuksen läpi yhdessä esimerkiksi huoltajasi kanssa.

Työsopimuksen sisältö

 • Osapuolet (työnantajan ja työntekijän nimi ja koti- tai liikepaikka
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus vai muu, esimerkiksi harjoittelu
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto
 • Työn suorittamispaikka
 • Työtehtävän laatu
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi
 • Työaika – Mikäli mahdollista, älä allekirjoita sellaista työsopimusta, jonka mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään. Voi olla, ettet joinakin viikkoina saa lainkaan töitä.
 • Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus
 • Mahdollinen irtisanomisaika

Työsopimusmallin löydät esimerkiksi työsuojeluhallinnon nettisivuilta.

Työsopimus ei saa sisältää huonompia ehtoja kuin kyseisen alan työehtosopimuksessa on sovittu. Alaasi koskevasta työehtosopimuksesta (tes) löydät alalla noudatettavat vähimmäisehdot, kuten vähimmäispalkat ja erilaiset palkanlisät. Työehtosopimusta voit tiedustella työpaikkasi luottamusmieheltä tai omasta ammattiliitostasi. Useimmat työehtosopimukset löytyvät myös Finlexin nettisivuilta osoitteesta: www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto.

Lähteet: Kesäduunari.fi, Kesäduunarin muistilista ja Työsuojelu.fi, Työsopimus