Hyppää pääsisältöön

CV eli ansioluettelo on liite työhakemukseen ja siinä keskitytään kertomaan omasta työhistoriasta, koulutuksesta, taidoista ja muusta osaamisesta.

Jos sinulla on vasta vähän työkokemusta, voit käyttää samaa CV:tä hakiessasi eri työpaikkoja. Sitten kun kokemusta ja osaamista on kertynyt enemmän, kannattaa CV:ssä keskittyä niihin asioihin, jotka ovat haettavan työn kannalta olennaisimpia. Sopiva pituus CV:lle on 1-2 A4 arkkia. Sopiva pituus riippuu siitä, kuinka paljon sinulla on sisällöksi kirjattavaa kokemusta ja osaamista. Selkeyden kannalta voi joskus olla järkevää käytää CV:hen kaksi sivua yhden sijaan, jos kokemusta on jo paljon.

Jos työnhaku tehdään verkkolomakkeella, ei CV:tä voi aina liittää mukaan. Silloin normaalisti CV:hen listattavat asiat kysytään yleensä suoraan lomakkeella.

CV:n sisältö

CV:ssä tulisi näkyä seuraavat asiat:

  • koulutus  uusimmasta vanhimpaan
  • työkokemus uusimmasta vanhimpaan (työnantaja, tehtävänimike, kuvaus työstä ja työn kesto), myös TET-harjoittelut kuuluvat tähän
  • suoritetut kurssit
  • kielitaito
  • työn kannalta olennaiset erityistaidot, esimerkiksi IT-taidot
  • luottamustehtävät, harrastukset ja vapaaehtoistyössä hankittu osaaminen

Nuorella iällä työkokemusta ei yleensä ole ehtinyt kertyä kovin paljoa, mutta tärkeää onkin tuoda ilmi muuta osaamistasi. Harrastusten tai vapaaehtoistyön kautta saatuja taitoja ei kannata vähätellä, vaan niitä kannattaa tuoda rohkeasti esiin. Mikäli ole toiminut luottamustehtävässä esimerkiksi koulusi oppilaskunnassa, nuorisovaltuustossa tai yhdistyksen hallituksessa, kannattaa nekin kirjata CV:hen.
Joitain taitoja olet voinut oppia omalla ajallasi ja sellaisiakin voi CV:ssä mainita. Kyse voi olla esimerkiksi sosiaalisen median tilien ylläpitoon liittyvästä osaamisesta, kuvaustaidoista, videoeditoinnista/kuvankäsittelystä, koodauksesta, kädentaidoista ja niin edelleen.

CV:ssä voi olla tieto myös suosittelijasta. Työnantaja voi olla yhteydessä suosittelijaan ja kysyä, voiko hän suositella sinua haettavana olevaan työtehtävään. Suosittelijaksi voit kysyä esimerkiksi aiempaa työnantajaa, TET-ohjaajaa tai vaikka luottamustehtävässä, harrastuksessa tai vapaaehtoistyössä sinua ohjannutta aikuista. Suosittelijalta on aina varmistettava etukäteen, haluaako hän toimia suosittelijana ja voiko hänen yhteystietonsa laittaa CV:hen.

CV:n tekeminen

Hakemusten massasta voi pyrkiä erottumaan visuaalisella CV:llä. Kannattaa kuitenkin miettiä, onko työpaikka sellainen, jossa arvostetaan esimerkiksi taiteellista ulkoasua vai kannattaako ilmeestä tehdä hieman hillitympi. Myös visuaalisen CV:n kanssa on tärkeä varmistaa, että tekstisisältö on selkeästi esillä ja se on laadukasta. Esimerkkejä visuaalisesta CV:stä voi hakea vaikkapa Googlen kuvahaulla hakusanalla "visuaalinen CV". Yksi hyvä maksuton vaihtoehto visuaalisten ilmeiden luomiseen on selaimessa toimiva maksuton design-ohjelma Canva. Canvasta löytyy valmiita mallipohjia CV:tä varten tai sitten voit luoda itse juuri omanlaisesi ilmeen.

Tekstinkäsittelyohjelmissa (esim. Word) voi olla valmispohjia hieman hillitymmän CV:n tekemiseen. Perinteisemmän CV:n tekemiseen voi hyödyntää myös www.ansioluettelo.net -sivustoa

Esimerkkimallit CV:stä

Alla on linkki pdf-muotoiseen malliin perinteisestä CV:stä.

 

Alla olevassa kuvassa on esimerkki visuaalisemmasta CV:stä.

Kuva
Esimerkkikuva visuaalisesta CV:stä. Mallissa esimerkkihakijan oma kuva on oikeassa yläkulmassa ja sivulle on tekstin lisänä erivärisiä kuvituselementtejä.