Hyppää pääsisältöön
Kuva
Nuori katsoo pois kamerasta, energiajuomatölkki kädessään. Kuva Amanda Derakhshan
Pääsisältö

Kiusaaminen

Kiusaaminen on aina väärin eikä se ole koskaan kiusatun vika. Kiusaamista voi kuitenkin tapahtua esimerkiksi koulussa, harrastuksen parissa tai netissä. Jos sinua kiusataan tai huomaat kiusaamista, kannattaa siitä aina kertoa luotettavalle aikuiselle. Luotettava aikuinen voi olla vaikka oma vanhempi, muu sukulainen, opettaja, harrastuksen ohjaaja tai nuorisotyöntekijä.
Joskus kiusaamista tapahtuu myös opiskelu- tai työpaikassa ja näissäkin tilanteissa asiasta kertominen on tärkeää. 

Nuortennetti

Nuortennetin sivustolla on monipuolista tietoa kiusaamisesta ja nettikiusaamisesta. Sivustolla on mahdollisuus myös jutella nimettömästi luotettavan aikuisen kanssa chatissa. Tarjolla on myös maksuton Lasten ja nuorten puhelin, jossa voi jutella vaikka kiusaamiseen liittyvistä asioista.

Nuortennetti - Kiusaaminen

Nuortennetti - Nettikiusaaminen

Rikosuhripäivystyksen Turvaohjeet nettiin

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) sivuilla esitellään selkeästi, kuinka netissä olemisesta voi tehdä turvallisempaa. Sivulla on myös videoita aiheeseen liittyen.

RIKU - Turvaohjeita nettiin

Vieraskielisille vanhemmille suunnatut oppaat koulukiusaamisesta

Etelä-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta 2016-2020 (ETNO) on tehnyt erityisesti vieraskielisille vanhemmille suunnatun selkokielisen oppaan koulukiusaamisesta:

Lisätietoa julkaisuista sekä linkit somalin, arabian ja kurdinkielisiin videoihin: Kotouttaminen.fi-sivusto.

Työpaikkakiusaaminen

Työterveyslaitoksen sivuilla on kattavasti tietoa työpaikkakiusaamisesta. Voit lukea tarkemmin siitä, mikä on kiusaamista, kuinka siihen voi puuttua ja kuinka toimia, jos koet tulleesi kiusatuksi työpaikalla.

Työterveyslaitos - Työpaikkakiusaaminen

Väkivaltatilanteita

Seurusteluväkivalta

Seurusteluväkivalta on nuorten seurustelusuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Seurusteluväkivalta voi alkaa esimerkiksi mustasukkaisuudella ja edetä hiljalleen fyysiseen väkivaltaan.

Kaltoinkohtelu ja väkivalta eivät kuulu seurusteluun. Seurusteluväkivalta on muutakin kuin fyysistä väkivaltaa. Väkivalta voi olla esimerkiksi kumppanin elämän rajoittamista rakkauden nimissä, kumppanin seksuaalista kaltoinkohtelua tai henkistä väkivaltaa.  

Väkivalta on sellaista käyttäytymistä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa sinua. Väkivaltaa käyttävä haluaa kontrolloida ja hallita.

Edeltävän tekstin lähteinä on käytetty seuraavia sivuja, joiden kautta voi lukea lisätietoa seurusteluväkivaltaan liittyen:

Jos epäilet tai koet väkivaltaa seurustelusuhteessa, ei asian kanssa tarvitse jäädä yksin. Lisäohjeita tilanteessa toimimiseen ja auttavia tahoja:

Nettiturvakoti - Mitä voin tehdä, jos suhteessani on väkivaltaa? Mistä saan apua?

Väkivalta kotona

Väkivalta on osa monen nuoren elämää, eikä koti ole kaikille se turvallinen paikka, jossa saa olla oma itsensä ilman pelkoa ja uhkaa. Arjessa väkivalta on aina turvattomuutta, pelkoa, ahdistuneisuutta, varovaisuutta ja huolia.

Väkivalta voi tapahtua vanhempien välillä tai se voi kohdistua suoraan lapsiin tai nuoriin joko vanhemman tai sisaruksen toimesta. Väkivalta ei ole koskaan oikein.

Edellisen tekstin lähteenä käytetyllä Nettiturvakodin sivulla kerrotaan aiheesta lisää:

Nettiturvakoti - Väkivalta kotona

Lisätietoa erilaisista väkivaltatilanteista sekä niissä auttavia tahoja

Rikosuhripäivystys RIKU on koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin liittyen erilaisiin lähisuhdeväkivallan muotoihin. Tekstin lisäksi sivulla on videoita aiheesta. Sivun lopusta löydät listan auttavista tahoista:

Rikosuhripäivystys - Lähisuhdeväkivalta ja auttavia tahoja

Alasivu

Selviydytään kiusaamisesta -ryhmät ja yksilöohjaus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri järjestää Selviydytään kiusaamisesta -toimintaa myös Jyväskylässä.

Selviytyjät-vertaisryhmiä järjestetään kiusaamista kokeneille noin 12-21-vuotiaille nuorille. Ryhmissä jaetaan kiusaamiskokemuksia ja vahvistetaan sitä, mitä kiusaaminen on heikentänyt. Ryhmät kokoontuvat 9-10 kertaa ja uudet ryhmät käynnistyvät aina keväisin ja syksyisin.

Yksilöohjauksessa käsitellään kiusaamiskokemuksia yksilötapaamisissa projektin työntekijän kanssa livenä tai etänä. Yksilöohjaus soveltuu heille, joille ryhmään osallistuminen ei ole sijainnin tai muiden haasteiden takia mahdollista. Yksilöohjauksessa voi käydä myös ennen ryhmään siirtymistä.

Lue lisää Selviytyjät-vertaisryhmästä ja yksilöohjauksesta MLL:n nettisivulta.

Selviytyjät -verkkoryhmä on tarkoitettu 12-21-vuotiaille nuorille ja se kokoontuu Nuortennetissä noin 9-10 kertaa.

Lue lisää Selviytyjät-verkkoryhmästä MLL:n nettisivulta.