Hyppää pääsisältöön
Kuva
Nuoret istuvat Veturitallien ulkoseinän vieressä

Nuorten Jyväskylä -hanke

Nyt toimiva Nuorten Jyväskylä -kokonaisuus on toteutettu kehittämishankkeen aikana. Nuorten Jyväskylä - nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämien Jyväskylässä -hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ja kehittämistyöhön saatiin rahoitusta nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön valtionavustusosuudesta.

Hankkeen päätavoitteena oli luoda nuorille helposti saavutettavat ja -lähestyttävät tieto- ja neuvontatyön palvelut verkkoon, mobiilikäyttöön sekä fyysiseen tilaan. Palvelun tai sen osien juurruttaminen kiinteäksi osaksi nuorisopalvelujen toimintaa oli päämääränä alusta saakka. Lisäksi tavoitteena oli luoda tunnettu, Nuorten Jyväskylä -nimellä toimiva palvelu ja hyviä käytänteitä, jotka parantavat tieto- ja neuvontatyön saavutettavuutta ja tarjoavat työkaluja nuorten kanssa työskentelevien arkeen.
Hankkeen kokoaikaisena projektityöntekijänä työskenteli Rita Suhonen ja pienemmällä tuntimäärällä Nuorten Jyväskylässä hankkeeseen osallistuivat Jyväskylän nuorisopalveluilta Esa Linna sekä Teija Lapinmäki. 

Nuorten Jyväskylä -hankkeen myötä haluttiin tiivistää viestinnällistä yhteistyötä alueen muiden nuorisotoimijoiden kanssa ja koota näiden tahojen tarjoamaa toimintaa ja palveluita näkyväksi. Yksi konkreettinen esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on lasten ja nuorten kesätoiminnan koonti - Lomalokki.

Nuorten Jyväskylä -hanke on päättynyt 31.5.2019. Hankkeen tärkein tulos on saavutettu, sillä Nuorten Jyväskylä on jäänyt osaksi Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen vakituista toimintaa. Nuorten Jyväskylän toiminnasta vastaa jatkossa kokoaikainen vakituinen nuorisonohjaaja. Yhteistyökumppaneita eri toimintoihin etsitään tarvittaessa joko oman organisaation sisältä tai kolmannelta sektorilta. Vakituinen resurssi sekä hankkeen aikana tehdyt huomiot mahdollistavat, että Nuorten Jyväskylä voi kehittyä edelleen palvelemaan nuorten tiedontarpeita entistä paremmin.

Nuorten Jyväskylä -mobiilisovellus

Jyväskylän nuorisopalveluiden ylläpitämä Nuorten Jyväskylä -mobiilisovellus lakkautettiin lokakuun 2020 aikana vähäisen käyttäjämäärän vuoksi.

Sovellus keräsi yhteen tiedot nuorten vapaa-ajan viettopaikoista Jyväskylässä ja ajankohtaiset uutiset. Applikaation kautta löytyi myös tietoa apua ja tukea tarjoavista tahoista. Sovelluksesta löytyi yhteystiedot, mikäli käyttäjä halusi jutella nuorisontyöntekijälle ja siellä pääsi selaamaan Nuortenelämä.fi:n Kysyttävää -palstaa ja siirtyminen sivustolle oman kysymyksen kirjoitukseen oli helppoa.

Sovelluksen kautta lähetettiin push-viesteillä tiedotteita ja infoa. Palautetta käyttäjät pystyivät laittamaan sovelluksessa olleella palautelomakkeella.

Teknisestä ylläpidosta ja toteutuksesta vastasi tamperelainen Padio Oy.

Lisätietoja

Rita Suhonen
rita.suhonen(a)jyvaskyla.fi
050 320 5933