Jyväskylän kaupunki on etsinyt viime keväästä lähtien skeittaukseen sopivaa talviharrastustilaa yhteistyössä Jyväskylän Rullalautailijat ry:n kanssa. Edellinen skeittauksen talviharrastuspaikka, Salmirannan skeittihalli, jouduttiin turvallisuussyistä sulkemaan keväällä 2019.  Hallin sulkemisen aiheutti rakennetutkimuksissa esiin nousseet rakenneviat. Halli purettiin kesällä 2019.

Uuden talviharrastamiseen sopivan tilan löytäminen on ollut haasteellista. Kaupungin näkökulmasta tilan tulee olla käytettävyydeltään sekä toiminnallisilta- ja teknisiltä olosuhteiltaan sopiva ja rakennusluviltaan käyttötarkoituksen mukainen. Skeittareiden edunvalvojana toimivan lajiyhdistyksen näkökulmasta tärkeää olisi löytää riittävän iso tila sekä varmistaa harrastustila pitkälle tulevaisuuteen.

Etsinnässä on pysyvä tilaratkaisu

Syksyllä Savelasta löytyi skeittaukseen sopiva tila yksityiseltä omistajalta. Tilan kohdalla prosessi eteni jo lupahakuun käyttötarkoituksen muuttamiseksi, mutta kiinteistön elinkaari varmistui alkuperäistä tietoa lyhyemmäksi. Näin ollen väliaikaisesta tilahankkeesta päätettiin luopua yhdessä Jyväskylän Rullalautailijat ry:n kanssa.  

Uusia tilavaihtoehtoja etsitään yhdessä ja muutamaa on jo käyty katsomassa. Yhteisenä tavoitteena on löytää mahdollisimman pian käyttöön sopiva pitkäikäinen tila harrastamiselle.

- On todella harmillista, että tämä talvi on jouduttu olemaan ilman hallia. Se on erittäin vaikea tilanne harrastajille, kun yhtäkkiä ei pääsekään harrastamaan rakastamaansa lajia moneen kuukauteen. Toivomme kuitenkin, että voimme yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa löytää hyvät tilat pitkäaikaiselle ja toimivalle skeittihallille. Jyväskylässä on vahva skeittikulttuuri, joka ansaitsee asianmukaiset tilat ympärivuotiseen harrastamiseen, kommentoi Jyväskylän Rullalautailijat ry:n puheenjohtaja Santeri Nikkinen.

- Kaupunki pahoittelee, että sopivan tilan löytämiseen on kulunut kohtuuttoman pitkä aika. Nyt kun Savelan tilasta jouduttiin luopumaan, on tavoitteena löytää yhteinen tila, jossa skeittaajat, skuuttaajat, BMX- ja trial-pyöräilijät voisivat toimia pidempään. Tilapalvelu, harrastajat ja liikuntapalvelut ovat etsineet tiloja aktiivisesti. Tilakatselmukset on tehty hyvässä yhteistyössä ja samansuuntaisella näkemyksellä. Toivotaan, että asia saataisiin ratkaistua mahdollisimman nopeasti, kommentoi liikuntapalveluiden olosuhdepäällikkö Jouni Arnberg.

Jyväskylän kaupunki tiedottaa, kun ratkaisu tilaongelmaan selviää. Aiemmassa Salmirannan skeittihallissa mukana olleiden trial-pyöräilijöiden tilatarve on ratkaisu väliaikaisella tilalla Jyväskylän Seppälänkankaalla. 

Lisätietoja

Olosuhdepäällikkö Jouni Arnberg
p. 014 266 4319, jouni.arnberg[a]jyvaskyla.fi

Puheenjohtaja Santeri Nikkinen, Jyväskylän Rullalautailijat ry
p. 040 561 9485, jyru.info[a]gmail.com