Jyväskylän nuorten palveluja yhteen kokoava Nuorten talo avautuu myöhemmin tänä vuonna osoitteessa Asemakatu 4. Nuorten talo tulee kokoamaan monialaisesti 13–29-vuotiaiden nuorten palveluja yhteen saman katon alle. Samoista, Jyväskylän keskustassa sijaitsevista tiloista löytyy jatkossa myös työllisyyden kuntakokeilun palvelut sekä International Jyväskylä – Info Center.

Lisätiedot:

Tuija Kautto, hankepäällikkö
Hankehallinto ja Nuorten talon toiminta
050 344 9671
tuija.kautto@jyvaskyla.fi
Twitter: @KauttoTuija

Heidi Puustinen, projektityöntekijä
Sosiaalinen vahvistaminen ja ryhmätoiminta, Nuorten talon yhteisen työkulttuurin rakentaminen
050 593 8773
heidi.puustinen@jyvaskyla.fi

Jenni Uusitaival, projektityöntekijä
Nuorten osallisuus ja kehittäjäryhmä, Nuorten talon virtuaalinen kokonaisuus
050 59 387 59
jenni.uusitaival@jyvaskyla.fi
Twitter: @jenniuusitaival

Facebook: Jyväskylän Nuorten talo -hanke
 

Nuorten taloon muuttaa kaupungin palveluista Ohjaamo, J-Nappi, Nuorisovastaanotto sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Etsivä nuorisotyö ja seinätön työpajatoiminta jalkautuu myös osoitteessa Asemakatu 4 sijaitseviin tiloihin.  

Nuorten talo -hanketiimi toivottaa ammattilaiset ja nuoret mukaan

Tavoitteena on lisätä palvelujen välistä yhteistyötä ja luoda monialainen paikka, jossa nuori saa avun, ohjauksen ja tuen yhdestä paikasta. Toiminnassa huomioidaan sekä kasvokkain tarjottavat että virtuaaliset palvelut. 

Nuorten talo -hanke koordinoi Nuorten talon suunnittelua ja kehittää monialaisen työn palvelumallia. 

-    Tavoite ei ole enempää eikä vähempää kuin rakentaa Suomen paras Nuorten talo. Oletpa ammattilainen tai nuori, tule mukaan rakennusporukkaan, toivottavat hanketiimin Tuija Kautto, Heidi Puustinen ja Jenni Uusitaival. 

Hankkeen verkkosivut: https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/nuorten-talo-hanke.

Kuva Asemakatu 4 -rakennuksesta
Nuorten talo rakentuu osoitteeseen Asemakatu 4.  

 

Nuorten talo -hanke on Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kaksivuotinen hanke, joka käynnistyi 1.9.2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida monialainen Nuorten talo -malli, lisätä nuorten palvelujen yhteistyötä sekä kehittää nuorten osallisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Tavoitteena on kehittää myös virtuaalisia palveluja. 

Hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke päättyy 31.8.2022.
 

Asiasanat: